Verandermanagement buro leas
Weerstand tegen verandering

Foto van Coolwildlife.com

Verandermanagement

Verandermanagement houdt zich bezig met alle aspecten die een rol spelen bij het veranderen van de organisatiestructuur, -werkwijze en -cultuur. 

Mensen hebben vaak weerstand tegen veranderingen. Waarom is de oude manier niet meer goed, wat zijn de voordelen voor mij, hoeveel moeite gaat het mij kosten, zijn er negatieve gevolgen voor mij? Allemaal vragen die opkomen wanneer duidelijk wordt dat er veranderingen op komst zijn. Daarom is het belangrijk dat er sprake is van een goede communicatie. Niet alleen over hoe het voortaan moet gebeuren, wat de nieuwe processen en protocollen zijn of wie waar voortaan moet gaan zitten, maar vooral ook over de ervaringen op de werkvloer. Hoe kijken werknemers aan tegen de nieuwe doelstellingen, hoe denken zij dat de productiviteit verhoogd kan worden.

Wat voor, praktische,  gevolgen hebben de veranderingen op persoonlijk niveau. Door medewerkers te betrekken bij veranderingen zorg je voor begrip en een actieve houding ten opzichte van het proces.
Ook voorkom je dat medewerkers de veranderingen als bedreigend gaan zien en daardoor processen gaan traineren.
Een onderdeel van de voorbereiding op een verandertraject kan een onderzoek zijn onder de medewerkers op groeps- en individueel niveau. Hierdoor ontstaat inzicht in de sterke en zwakke kanten van een team, betrokkenheid, welbevinden en competenties. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden van de stimulerende en blokkerende factoren.

Een goede voorbereiding op het verandertraject is dus essentieel; hoe groter het draagvlak bij de medewerkers, hoe beter de verandering zal verlopen.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon