gorilla Buro Leas
Hoe gaan we het aanpakken?

Wat kan Buro Léas voor jouw team betekenen?

In een eerste gesprek, wat natuurlijk niets kost en vrijblijvend is, bekijken we samen wat de problemen zijn binnen het team en op welke manier we hiermee het beste aan de slag kunnen gaan.

Door middel van vragenlijsten en interviews wordt de samenwerking en de communicatie in kaart gebracht waarbij duidelijk wordt wat de knelpunten zijn.

Wanneer er vooral sprake is van een verstoorde communicatie kan er door groepscoaching in combinatie met individuele coaching duidelijkheid komen over de verschillende rollen en communicatiestijlen binnen een team. Hierbij kan het ook nodig zijn dat conflicten worden uitgesproken, eventueel met behulp van een mediator.

In het geval dat de sfeer op een afdeling negatief wordt beïnvloed door ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld pesten of schelden, dan kan er naar het PSA beleid (Psychosociale Arbeidsbelasting) gekeken worden en de manier waarop deze gedragen wordt binnen het hele bedrijf.

Bij het implementeren hiervan op de werkvloer en bij de leidinggevenden wordt behalve voorlichting ook individuele begeleiding gegeven.

De samenwerking binnen een afdeling maar ook tussen verschillende afdelingen kan bevorderd worden door begrip en betrokkenheid tussen medewerkers. Door het invoeren van een één-dag-stage kunnen medewerkers een kijkje nemen bij collega's om te ervaren wat zij doen en waar zij tegenaan lopen.

Elk bedrijf, elk team en elke medewerker is uniek. Voor de begeleiding is het dan ook van groot belang dat dit gebeurd met aandacht en met een flexibele houding. Een verandertraject is intensief en vaak langdurig maar met een solide basis waarbij alle betrokkenen een rol hebben gespeeld is succes gegarandeerd. Buro Léas kan je daarbij helpen.

Bezoekadres

Karin Stokkermans
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon