Analyse en advies buro leas
Ieder lid heeft zijn eigen rol

Analyse en advies

Op het moment dat er veranderingen moeten worden doorgevoerd op een afdeling is altijd de vraag: wie gaat de kar trekken en wie zal het proces gaan vertragen? Met andere woorden, bij wie liggen de kansen en bij wie de valkuilen. Maar is het eigenlijk wel zo zwart wit? Is het niet veel realistischer om aan te nemen dat ieder lid van een team zijn bijdrage levert naar eigen kunnen? En wat zijn die persoonlijke kenmerken dan van waaruit gewerkt wordt?

 Er zijn verschillende instrumenten om naar teamrollen te kijken, bijvoorbeeld:

  • De Belbin Teamrollen

De negen teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer we samenwerken met anderen. Elke teamrol is een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s. Een team bestaat idealiter uit verschillende rollen om tot prestaties te komen. De negen rollen zijn in principe complementair: ze vullen elkaar aan en versterken elkaar, maar ze kunnen ook tegenstrijdig zijn en rivaliseren.

  • Het Enneagram

Negen persoonlijkheidstypen waarbij de ene niet beter is dan de andere. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn. Ze worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen.

  • De Roos van Leary

Dit model richt zich op het gedrag en de interactie tussen mensen. Er is sprake van een interactiecirkel met acht taartpunten met gedragscategorieën (met zowel functionele als doorgeschoten varianten). Aan de hand van testen is het mogelijk om zowel mensen te typeren als gedragssituaties te duiden. De Roos van Leary is een handig hulpmiddel als de communicatie moeizaam verloopt of als bepaalde gedragspatronen ingesleten zijn.

  • Leerstijlen van Kolb

Het model van Kolb maakt onderscheid in vier fasen van een leerproces: 1. Concreet ervaren 2. Waarnemen en overdenken 3. Analyseren en abstract denken 4. Actief experimenteren
Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijl hebben maar het is belangrijk om alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren.

  • DISC

Dit instrument is een persoonlijkheidsanalyse die mensen inzicht geeft in hun eigen persoonlijkheidsstijl, gedrag en communicatie en die van anderen. De gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier stijlen: Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus.

Buro Léas kan door middel van deze tools en gesprekken met medewerkers helpen om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van een team. Hiermee kan ook een advies worden opgesteld voor de manier van coaching, individueel of als team.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon