Zebra's
Ongewenste omgangsvormen

Wat doet de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO)?

Seksueel getinte opmerkingen, buitensluiten, pesten. Problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. 

Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevende altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Voor een werknemer kan het daarom prettig zijn om, zonder de leidinggevende in te lichten, de vertrouwenspersoon in te schakelen. Samen kunnen ze het probleem bespreken, wat heeft de werknemer zelf al ondernomen, wat zijn mogelijke vervolgstappen.

De vertrouwenspersoon vangt op, begeleidt, ondersteunt en adviseert de medewerker bij het omgaan met het ongewenste gedrag.

Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie, waarbij de medewerker ten alle tijde zelf bepaalt welke optie het beste past. Alles wat besproken wordt, valt vanzelfsprekend onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Het inzetten van een vertrouwenspersoon kan zeer effectief zijn bij het voorkomen van escalaties. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon bekend is binnen de organisatie. Voorlichting over de rol van de vertrouwenspersoon eventueel gecombineerd met uitleg over het PSA beleid kan door Buro Léas worden verzorgd.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon