Wat doet de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO)? buro leas
Wil je met me praten?

Vertrouwenspersoon

Iedereen wil graag met plezier naar zijn werk gaan. Meestal zijn de omstandigheden op het werk goed geregeld. Een veilige en gezonde omgeving (verplichting vanuit de Arbowet) en fijne collega's om mee samen te werken. Maar soms is het niet goed geregeld. Er kan sprake zijn van een te hoge werkdruk, discriminatie, pesten of intimidatie maar ook bijvoorbeeld van schending van integriteit.

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een groot verloop onder de werknemers, een hoog ziekteverzuim of zelfs juridische claims (PSA, Psychosociale Arbeidsbelasting) wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Om dit te voorkomen kunt u zorgen dat uw bedrijf beschikt over een RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie), een PvA (Plan van Aanpak), gedragsregels (Protocol Ongewenst Gedrag), klachtenregeling, vertrouwenspersoon en een Evaluatie Beleid.
Allerlei hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen collega's, leidinggevenden en teams prettig verlopen.

Een vertrouwenspersoon kan een rol spelen in situaties waarbij werknemers het gevoel hebben dat ze op één of andere manier klem komen te zitten. Dat kan zijn met betrekking tot hun leidinggevende, collega's of persoonlijk. De vertrouwenspersoon kan dienen als klankbord en kan daarnaast adviseren, begeleiden en ondersteunen. Elke melding is strikt vertrouwelijk en de werknemer bepaalt zelf wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn. Dit kan variëren van niets doen, tot een gesprek met de andere persoon of het opstarten van een interne klachtenprocedure.

Ook wanneer er sprake is van schending van integriteit kan een beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon. Hierbij gaat het om het overschrijden van normen en waarden, wettelijke regels en fraude. Grote ondernemingen (meer dan 50 werknemers) moeten een integriteitsbeleid hanteren waarbij een medewerker vertrouwelijk een melding kan doen. De vertrouwenspersoon bespreekt de melding en helpt de werknemer bij de meldingsprocedure.

Ik ben zowel Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPO) als Vertrouwenspersoon Intergriteit (VPI) en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV) onder nummer 103146.

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon
Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon