Agile werken buro leas
Flexibel reageren op elke nieuwe situatie

Agile werken

De letterlijke vertalingen van Agile is behendig en lenig. Agile is dan ook een werkwijze waarbij behendigheid voorop staat door in te spelen op veranderende omstandigheden tijdens een project.

Verandering omarmen
Agile knipt grote productontwikkelingen in korte, overzichtelijke perioden van twee tot maximaal vier weken. Deze op zichzelf staande projecten worden in een strak schema gepland. Tijdens zo'n projectperiode is er nauw contact met andere afdelingen en de klant. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten snel worden opgepakt en aangepast. Voor deze werkwijze is een open, communicatieve bedrijfscultuur heel belangrijk.

Agile werken kan via verschillende methodieken zoals DSDM, (R)UP, Extreme Programming (XP) en wellicht de bekendste: Scrum.

Een Scrumteam heeft nauwelijks overhead, is zelfsturend en bij ieder project zijn alle teamleden, de klant, de gebruiker en de opdrachtgever betrokken. Transparant werken, duidelijke communicatie en heldere verwachtingen betreffende het eindproduct binnen een periode zijn hier de keywords.

Scrum wordt voornamelijk gebruik bij productontwikkelingstrajecten waarbij flexibiliteit, creativiteit en productiviteit door veelvuldige feedbackmomenten snel bijgestuurd kunnen worden. Elke dag begint dan ook met een kort overleg van maximaal 15 minuten waarbij stilgestaan wordt bij vragen als: wat heb je gedaan, wat ga je doen, wat zijn de problemen.

Deze werkwijze kan ook bij andere bedrijven heel productief werken. Samen als team de dag opstarten, weten wat iedereen die dag gaat doen. Welke problemen en oplossingen zijn er geweest?

Ook wanneer binnen een team parttimers werken is dit een manier om communicatie met iedereen te delen.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon