duurzame inzetbaaheid buro leas
Gezond, vitaal en met plezier

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor alle medewerkers van een organisatie. Een duurzaam inzetbare medewerker is tijdens zijn  hele werkende leven vitaal, productief en gemotiveerd. De medewerker blijft zich ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met veranderingen en langer kan doorwerken.

De volgende factoren zijn hierbij van belang: 

 • Een gezonde leefstijl
 • Goede gezondheid
 • Goede balans werk-privé
 • Gunstige fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden (PSA)\
 • Beroepsspecifieke kennis en vaardigheden

Ook de organisatiecultuur, een goede samenwerking tussen medewerker en leidinggevende en  een positieve instelling en motivatie ten aanzien van leren en ontwikkelen zijn essentieel.

Enkele voorbeelden van maatregelen hierbij zijn:

 • Aanpak van belastende werkomstandigheden
 • Bevorderen van regelmogelijkheden in het werk
 • Leer- en ontwikkelmogelijkheden door scholing
 • Kwaliteit van leidinggeven
 • Het faciliteren van gezond gedrag
 • Aandacht voor balans tussen werk en privé.

De belangrijkste maatregel is echter het overleg tussen werknemer en leidinggevende. In een periodiek overleg (ontwikkelingsgesprekken) zou de inzetbaarheid een steeds terugkerend onderwerp van gesprek moeten zijn. Afspraken over het behoud of verbetering van die inzetbaarheid met aandacht voor (deels onbewuste en vaak onuitgesproken) ideeën en verwachtingen over de verplichtingen van zichzelf en de ander.

Buro Léas kan je helpen om samenwerking, communicatie en respect te optimaliseren en daardoor een omgeving te creëren waarbinnen medewerkers blijvend met plezier naar hun werk gaan.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon