Ontwikkelingsgesprek buro leas
Welke kant gaan we op?

Ontwikkelingsgesprekken

Een jaarlijks gesprek met de baas over het eigen functioneren wordt door weinig werknemers als prettig en nuttig gezien. Vaak overheersen gedachten als zonde van de tijd, snel terug naar de orde van de dag en laat ik maar zo weinig mogelijk zeggen dan kan er ook niets tegen me gebruikt worden.

Ook managers vinden het vaak moeilijk om hun medewerkers te vertellen hoe ze functioneren. Ze zitten er niet met hun neus bovenop en hebben niet altijd een helder beeld van de werkzaamheden.

Daarnaast is het haast onmogelijk om de persoonlijke prestaties van een heel jaar te onderbouwen waardoor er meestal alleen gekeken wordt naar de afgelopen weken of naar excessen tijdens het afgelopen jaar. Terwijl de noodzaak van duurzame inzetbaarheid bedrijven dwingt om in contact te blijven met hun medewerkers over hun functioneren en verwachtingen.

Veel bedrijven stappen dan ook van jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken over op kortere trajecten met ruimte voor feedback en transparante communicatie.

Die gesprekken gaan dan ook over hoe we het voortaan gaan doen (ontwikkeling), in plaats van wat er allemaal fout is gegaan (beoordeling). Verbetering van de samenwerking door middel van korte face-to-face gesprekken met, indien nodig, verslaglegging. Het vastleggen van afspraken helpt beide partijen om duidelijke doelen te stellen en om de follow-up makkelijker te maken. Helaas is het meestal niet zo dat problemen of conflicten zijn opgelost na één gesprek en dan is het fijn om nog eens terug te kunnen pakken op de gemaakte afspraken.

Buro Léas kan hierbij helpen door de voortgang van gesprekken te coördineren, eventueel aangevuld met mediation en individuele coaching.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon