Samenwerking Buro Leas
Bewegen als één team

Samenwerking  :  gedeelde inzet om een bepaald doel te bereiken

De basisvereisten voor een succesvolle samenwerking liggen bij een duidelijk doel, een gezamenlijke verantwoordelijkheid, flexibiliteit en het samen ervaren van succes.

Dat lijkt nogal vanzelfsprekend maar in de praktijk gebeurt het maar al te vaak dat een samenwerking stroef verloopt. Hoe komt het toch dat die ene collega, ondanks alle afspraken, niet doet wat er gevraagd wordt. Waarom zijn het altijd dezelfde mensen die de kar moeten trekken. Waardoor ontstaan steeds weer conflicten en wordt er meer over mensen gepraat dan met hen.

Buro Léas kan helpen door analyse en advies over de samenstelling van een team. Wat zijn de rollen en hoe worden ze opgepakt door de werknemers.

Hiermee kan een traject opgesteld worden voor coaching, dit kan zowel individueel als met het hele team. Ook zijn er speciale coachingstrajecten voor het management.

Veranderingen die nodig zijn om de samenwerking te verbeteren vragen veel aanpassingsvermogen van medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer er overgegaan wordt op  zelfsturende teams of agile werken. Zodra vaste rollen verdwijnen en een nieuwe aanpak verwacht wordt dan roept dit vaak weerstand op. Gedragsverandering is nu eenmaal een intensief traject en vraagt om een lange adem. Buro Léas kan door middel van verandermanagement helpen om het verandertraject goed voor te bereiden. Dit is een essentiële stap; hoe groter het draagvlak bij de medewerkers, hoe beter de verandering zal verlopen.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon