Communicatie Bruo Leas
Hoor je wat ik zeg?

Communicatie  :  interactie waarbij informatie wordt uitgewisseld

Praten is niet altijd communiceren. Voor communicatie tussen teamleden is het belangrijk dat beide partijen weten wat de manier van communiceren van de ander is. Dat heeft niet alleen te maken met de manier waarop, schriftelijk of mondeling, maar ook met non-verbale communicatie en het eigen referentiekader. Het karakter van de gesprekspartners en de manier waarop diegene tegen bepaalde thema’s aankijken kan behoorlijk verschillen. Denk bijvoorbeeld aan generatieconflicten, oudgedienden versus nieuwkomers of verschillen in de belangen tussen collega's. De intentie van een gesprek kan aanleiding zijn voor de gesprekspartners om zich coöperatief of afwijzend op te stellen bijvoorbeeld bij een ontwikkelingsgesprek tussen leidinggevende en werknemer. Ook de communicatiestijl (expressief, beschouwend, directief of vriendelijk) kan behoorlijk botsen. Allemaal factoren die mede bepalen hoe de communicatie verloopt.

Een slechte onderlinge communicatie zal de sfeer en resultaten negatief beïnvloeden. Het kan leiden tot conflicten op het werk, misverstanden, onnodige fouten, onderlinge irritaties en verwijten, afnemend werkplezier en ontevreden interne en externe klanten.

Ook het geven van feedback is vaak een struikelblok. Wanneer teamleden het moeilijk vinden om elkaar aan te spreken is het praten over het belang van feedback geven en het oefenen hiermee de manier om de drempel te verlagen. Buro Léas verzorgt trainingen en begeleiding om teams over die drempel te helpen.

Mocht het zo zijn dat er al sprake is van een arbeidsconflict dan is het mogelijk om door middel van mediation weer in gesprek te komen.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon