Mediation bij een arbeidsconflict buro leas
Is er nog een oplossing?

Mediation bij een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen diverse oorzaken hebben zoals: onduidelijke taakverdeling, verschillende verwachtingen, onuitgesproken wensen en ambities maar ook discriminatie of ongewenste omgangsvormen. Dit kan leiden tot stress, ziekteverzuim en het vertrek van medewerkers.

Conflicten op het terrein van ongewenst gedrag zijn altijd sociaal-emotionele conflicten. Het gaat vooral om emoties en om schending van waarden als respect, veiligheid en vertrouwen. Soms ontstaan conflicten door miscommunicatie, waarbij degene die de grenzen overgaat het niet altijd kwetsend heeft bedoeld en schrikt van de effecten van het gedrag.
Mediation is hierbij zeer geschikt om begrip te creëren en om duurzame afspraken over toekomstig gedrag te maken.

Omdat de partijen vaak belang hebben bij baanbehoud en dus bij herstel van de werkrelatie is de mogelijkheid om onder begeleiding naar elkaar te luisteren en gevoelens en ergernissen uit te spreken, een goede kans om de communicatie weer helder te krijgen.

Persoonlijke intake
Mediation begint altijd met een persoonlijke intake. Dit is een één op één gesprek tussen de mediator en één van de partijen. Tijdens dit gesprek kan er een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de mediation. Willen de partijen eigenlijk wel meedoen? Wat zijn precies de factoren die een rol spelen? Wat is het uiteindelijke doel van de persoon?
Tijdens de intake wordt in vertrouwen verteld wat er tijdens de mediation allemaal uitgesproken moet worden, er wordt een lijst gemaakt van onderwerpen. De mediator zal hierbij de partijen bewust maken van de effecten van hun eigen gedrag en ze handvatten geven om het gesprek constructief aan te gaan.

Mediation en afspraken
Na de intake volgt minimaal één gezamenlijk gesprek waarbij de taak van de mediator vooral ligt in het zorgen dat beide partijen zich aan de regels houden en dat ze allebei in de gelegenheid zijn om al hun punten op tafel te krijgen. Daarnaast is het zaak om afspraken te maken voor de toekomst, hoe gaan de partijen  voorkomen dat er nieuwe conflicten ontstaan.
Soms is er nog een extra gesprek nodig wanneer er door bijvoorbeeld emoties het gesprek eerder afgebroken moet worden.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon