Respect buro leas
Iedereen is anders

Respect  :  laten merken dat je iemand aanvaardt

Juist de verschillen tussen collega's zorgen ervoor dat een team een brede basis heeft. Iedereen heeft zijn eigen talenten en beperkingen en door deze te erkennen en te accepteren  zal er meer waardering zijn voor ieders bijdrage.

En hoewel iedereen dit zal onderschrijven gaan er toch heel veel mensen met tegenzin naar hun werk omdat er sprake is van pesten, buitensluiten, discriminatie, intimidatie of een te hoge werkdruk. Dit kan leiden tot een slechte werksfeer, veel ziekteverzuim, verloop en een bedreiging voor duurzame inzetbaarheid.

In een succesvol team kan dit niet. Ook de overheid vindt dat werknemers recht hebben om zowel fysiek als mentaal in een veilige omgeving te werken. Voor dat laatste is er het PSA beleid, oftewel Psychosociale Arbeidsbelasting. 

Hierin wordt vastgelegd wat binnen het bedrijf de afspraken zijn en op welke manier een werknemer misstanden kan melden eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon (VPO of VPI).Naast het beschrijven van het PSA beleid is het natuurlijk ook belangrijk dat het beleid binnen alle lagen van de organisatie wordt gedragen,door de directie, de managers en op de werkvloer. Voorlichting, het goede voorbeeld geven en collega's aanspreken op misstanden is de manier om ervoor te zorgen dat alle medewerkers met plezier naar hun werk kunnen gaan.

Buro Léas kan het PSA beleid checken zowel op papier als binnen de organisatie, waarbij gekeken en geluisterd wordt naar de ervaringen van de medewerkers. Respectvol met elkaar omgaan is de basis van een succesvol team.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon