Wat is PSA beleid? buro leas
Beschermen wat belangrijk is

Foto van Coolwildlife.com

Wat is PSA beleid?

PSA is de afkorting van PsychoSociale Arbeidsbelasting.

In de Arbowet is bepaald dat werkgevers verplicht zijn om een beleid te voeren ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. De werkgever heeft immers een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer  werkstress ervaart door discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en een te hoge werkdruk.

Werkstress kan leiden tot een verminderde prestatie van medewerkers en zorgt voor ongeveer één derde van het verzuim in Nederland. Dus behalve dat het een wettelijke verplichting is, is het voor bedrijven ook een vorm van ziektepreventie om een goed PSA beleid te hanteren.

Waaruit bestaat PSA beleid?
Een goed PSA beleid is er op gericht om duidelijkheid te scheppen over de regels die binnen een bedrijf gelden over de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. Hierin worden duidelijke grenzen aangegeven, positief gedrag gestimuleerd, transparante sancties beschreven in geval van overtredingen en de mogelijkheden en begeleiding van slachtoffers benoemd.

Hulpmiddelen hiervoor zijn:

  • RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie)
  • PvA (Plan van Aanpak)
  • Gedragsregels (Protocol Ongewenst Gedrag)
  • Klachtenregeling
  • Vertrouwenspersoon
  • Evaluatie Beleid.

Hoe kan Buro Léas u hierbij helpen?
Behalve een algemeen adviesgesprek kan er ook een inventarisatie uitgevoerd worden over mogelijke risico's en verbeterpunten. Verder kunt bij Buro Léas terecht voor een externe vertrouwenspersoon.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon