Coaching buro leas
Leren om het zelf te doen

Foto van Coolwildlife.com

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is om bepaalde doelen gemakkelijker en sneller te realiseren. Wensen, mogelijkheden en beperkingen worden in kaart gebracht en verder wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe er wordt omgegaan met conflicten, op welke manier  gecommuniceerd wordt, wat energie geeft en wat prioriteiten zijn.

Omdat iedere situatie weer anders is zal de manier van coaching maatwerk moeten zijn.  Binnen bedrijven kan er behalve aan individuele coaching ook behoefte zijn aan teamcoaching.

Door de waan van de dag, we hebben het allemaal al zo druk, het werk moet af, hebben mensen weinig aandacht voor verbetering van het proces.

Een uur samen gaan zitten om problemen, oplossingen en voortgang door te spreken wordt vaak gezien als onnodig vergaderen wat ten koste gaat van de productiviteit.

Terwijl juist aandacht voor de relaties tussen teamleden, de communicatie, de verschillen tussen het gemeenschappelijke doel en de individuele belangen, bijdraagt aan de productiviteit van een team.

Een teamcoach is iemand die een team helpt bij het ontwikkelen van zijn potentieel en die daarbij gericht is op het eigen leervermogen en de zelfstandigheid van de groep.

Buro Léas kan je helpen om concreet stappen te zetten op weg naar jouw doel.

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon