Mediation buro leas
Komen jullie er samen uit?

Foto van Coolwildlife.com

Mediation

Wanneer er sprake is van een conflict op het werk is het voor alle partijen, collega's leidinggevende, belangrijk om dit zo snel mogelijk op te lossen. In de meeste gevallen is het mogelijk om hier samen uit te komen. Maar wanneer een conflict hoog oploopt, of wanneer er sprake is van een patstelling dan kan het verstandig zijn om de hulp van een mediator in te schakelen.

Bij mediation, of bemiddeling, gaan de deelnemers met elkaar in gesprek onder leiding van een onpartijdige derde persoon. De deelnemers werken samen toe aan de oplossing van het conflict waarbij het uitgangspunt is dat een redelijke verstandhouding blijft bestaan en dat er een duurzame afspraak wordt gemaakt.

Mediation heeft kans van slagen wanneer er aan beide kanten bereidheid is om te onderhandelen over een oplossing. Omdat het oplossen van een conflict samengaat met het herstellen van vertrouwen valt alles wat er besproken wordt tijdens de mediation onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor de twee partijen en voor de mediator.

De voordelen van mediation zijn dat het snel ingezet kan worden, behoud van de werkrelatie, samenwerking en het is goedkoper dan het inhuren van advocaten

Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon